Babbelgroep


Sinds enkele jaren ondernemen we allerlei initiatieven om mama's en papa's bij elkaar te brengen, om in kleine groep te babbelen, het schoolleven te leren kennen en zo hun bagage Nederlands te vergroten. Dit project is een troef naar ouderbetrokken.