KIVA

LAGERE SCHOOL


Op onze school hechten we veel belang aan het goed voelen van kinderen, leerkrachten en ouders.

Wat is KiVa?

Op 30 juni 2018 hebben we ons eerste werkjaar KiVa in de lagere school kunnen afsluiten.

Sindsdien zijn we een KiVa-school: een Fins onderbouwd pakket waar we samen met de ouders en kinderen werken aan goed voelen en hoe omgaan met elkaar.  

KiVa betekent leuk, fijn.

Hoe willen we dit realiseren?

De voorbije schooljaren zijn we gestart met de uitwerking van het KiVa project.  

We hebben een schooljaar lang in alle klassen aandacht besteed, projecten uitgewerkt rond en met KiVa. 

We hebben sterk ingezet op de kracht van de groep. Pesters mogen zich dan wel richten op een slachtoffer, ze zijn minstens even sterk begaan met het verwerven van een belangrijke positie binnen de groep.  

Naast pestkoppen en slachtoffers telt zo’n groep ook meelopers, aanmoedigers, verdedigers en buitenstaanders. Pestkoppen volharden in hun pestgedrag omdat ze in meer dan één opzicht voordeel halen uit wat ze hun slachtoffer aandoen. 

Wie pest, maakt (doorgaans) indruk, wint aan invloed en stijgt op het vlak van status en populariteit. Valt de steun van de groep echter weg, dan zien de meeste pesters zich genoodzaakt om in te binden. 

En wat nu?

Het is duidelijk, we hebben de eerste jaren met glans afgewerkt en zijn duidelijk op goede weg. 

Het KiVa project is niet af! Ook dit schooljaar blijven we heel sterk inzetten op sociale vaardigheden met de KiVa gedachten.

Op het programma:

  • KIVA project (samen tegen pestgedrag)
  • Duidelijke afspraken & regels in de klas.
  • Duidelijke afspraken & regels op de speelplaats.


Thema 1: Iedereen verdient respect.
Thema 2: In de groep.
Thema 3: Wat is communicatie?
Thema 4: Herken pesten!
Thema 5: Verborgen vormen van pesten.
Thema 6: Gevolgen van pesten.
Thema 7: Pesten en de groep.
Thema 8: De groep verzet zich tegen pesten.
Thema 9: Wat kan ik doen als ik word gepest?
Thema 10: KiVa- We doen het samen!

Nuttige KiVa - links

Wil je tijdens de vakantie nog meer lezen over KiVa?

Op de KiVa – website (www.kivaschool.be) krijg je meer info over het programma. 

De website heeft ook een ouderpagina en een kinderpagina.