Opvang & studie


Opvang

De gemeente Tervuren organiseert op onze school voor- en naschoolse opvang voor alle kinderen van onze school.

De gemeente stelt juf Cora, juf Marine, juf Jamal en juf Lissy aan om de opvang te organiseren. Ze verwelkomen de kinderen iedere dag vanaf 07u30 tot 15 minuten voor de start van de lessen. Na de schooluren  start opvang 15 minuten na het einde van de lessen. De school sluit om 18u00 en de opvang dus ook. Het middagtoezicht wordt gratis aangeboden.

Indien er tijdens vrije dagen opvang wordt georganiseerd, is er betalend toezicht van 07u30 tot 18u00.

Wanneer Uren
voor schooltijd van 07u30 - 08u15
na schooltijd van 15u45 - 18u00
tijdens vrije dagen van 07u30 - 18u00

Studie

De kinderen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar hebben de mogelijkheid om vanaf 15u45 tot 16u10 naar de studie te gaan. Om alles vlot te laten verlopen vragen we om de kinderen uit de studie van het 1e, 2e, 3e en 4e leerjaar pas op te halen om 16u10

De kinderen van het 5de en 6de leerjaar hebben de mogelijkheid om van 15u45 tot 16u35 naar de studie te gaan. Om alles vlot te laten verlopen vragen we om de kinderen uit de studie van het 5e en 6e leerjaar pas op te halen om 16u35

Wat mag je verwachten van de studie? 
De kinderen maken hun huiswerk in een rustige klassfeer. Er is een leerkracht aanwezig om de kinderen op  weg te zetten.

Wat verwachten wij van de ouders?

  • Als je kind naar de studie gaat, kijk je samen met je kind naar zijn of haar agenda en controleert of het huiswerk gemaakt is
  • Iedere dag onderteken je de agenda van je kind
  • Taken als luidop lezen en maaltafels oefenen doe je iedere dag thuis
1e en 2e leerjaar wanneer
maandag geen studie, meteen opvang
dinsdag van 15.45u - 16.10u
woensdag geen studie, meteen opvang
donderdag van 15.45u - 16.10u
vrijdag geen studie, meteen opvang
3e en 4e leerjaar wanneer
maandag van 15.45u - 16.10u
dinsdag van 15.45u - 16.10u
woensdag geen studie, meteen opvang
donderdag van 15.45u - 16.10u
vrijdag geen studie, meteen opvang
5e en 6e leerjaar wanneer
maandag van 15.45u - 16.35u
dinsdag van 15.45u - 16.35u
woensdag geen studie, meteen opvang
donderdag van 15.45u - 16.35u
vrijdag geen studie, meteen opvang