Leerlingenraad


Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te verhogen, organiseren we op geregelde tijdstippen de leerlingenraad.


Wanneer?

We komen onder de deskundige coaching van twee leerkrachten om de 6 weken samen tijdens de middagpauze.

We eten samen en houden dan een overlegvergadering. 

De afgevaardigden brengen daarna verslag uit in hun klas.

 

Wat doen we?

Hier worden nieuwe ideeën en voorstellen gelanceerd en zoeken we samen naar oplossingen voor schoolse problemen.
Gedeelde verantwoordelijkheid en participatie maakt het samenleven en -werken op onze school iedere dag de moeite waard.
De klasleerkrachten en de kinderen bereiden de leerlingenraad voor in hun klas.

 

Enkele verwezenlijkingen:

We bepalen bijvoorbeeld 2 activiteiten per jaar mee naar de invulling ervan: 

 

Kerstactiviteit:
Hier deden we geregeld een kerstbioscoop in de klas, maar we hebben ook al eens een kerst-sing-along wedstrijd gedaan waar de klassen al zingend streden om de kerstbal.

 

Alles-wat-niet-mag-dag:

Tijdens de laatste week van het schooljaar mogen de kinderen eens gek doen en alles wat normaal niet meegebracht mag worden naar school, mag voor 1 keer wel.