Ouderraad


Wie zijn we?

De ouderraad is een vereniging open voor alle ouders van GBS Tervuren. Wij hebben als doel activiteiten te organiseren voor alle kinderen om zo de school te ondersteunen. De ouderraad komt maandelijks bij elkaar en bestaat uit verschillende werkgroepen. Je kan de ouderraad bereiken op ouderraad@gbstervuren.be 

 

Dankzij de activiteiten die de ouderraad organiseert, kan ieder kind deelnemen aan verschillende school uitstappen. Met de opbrengst van de georganiseerde activiteiten ondersteunen we schoolprojecten zoals:

  • Toneelvoorstellingen, museumbezoeken, uitstappen voor €12,50 per kleuter en leerling
  • Openluchtklassen, plattelandsklassen en ruimteklassen voor €25,00 per leerling

Wat doen we?

De werkgroepen organiseren met veel enthousiasme verschillende activiteiten zoals:

- Werkgroep Verkeer staat mee in voor een veiligere schoolomgeving.

- Het kriebelteam wil het luizentaboe doorbreken.

- De boekenweek: leuke activiteiten voor alle kinderen waar lezen centraal staat.

- Kennismakingsontbijt en praatcafé: om de ouders de kans te geven om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of een glaasje.

- Ons grootste evenement is het "Lekkerbekweekend"waar het schoolteam en de ouderraad samen iedereen welkom heten voor een overheerlijk menu.

- Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld: Ouder- en grootouderfeest, Sinterklaas- en Kerstfeest, dag van de leerkracht, rommelmarkt, schoolfeest, voetballende ouders, enzovoort.

 


Helpende handen

Als helpende hand kan iedere ouder werkgroepen ondersteunen of helpen bij activiteiten. Wil je graag je steentje bijdragen door een keer te komen helpen?

HOE KAN JE HELPEN ?

  • Bij evenementen helpen opbouwen en/of afbreken

  • Afwassen en/of opruimen 

  • Uitdelen bij Sinterklaas- en Kerstfeest

  • Voorlezen (boekenfeest)

  • Kinderen schminken

  • Af en toe aan de schoolpoort staan (werkgroep verkeer)

  • Helpen bij de controles van het kriebelteam

Of wil je liever een rol spelen bij het organiseren van activiteiten en betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de school? De ouderraad vergadert regelmatig.